Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Remont konstrukcji stalowej dachu, sufitu podwieszanego oraz malowanie hali basenowej pływalni krytej przy ul. Szpitalnej 23” – w formule zaprojektuj i wybuduj

Informacja o ogłoszeniu zamówienia pn. ,,Zakup oraz dostawa chemii basenowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie, z podziałem na zadania: zad. 1 chemia basenowa; zad. 2 chemia basenowa wspomagająca proces uzdatniania wody”.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024

Informacja o ogłoszeniu zamówienia pn. „Dostawa i montaż systemu ESOK na pływalni krytej przy ul. Szpitalnej 23”.

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Termomodernizacja budynku zaplecza szatniowego stadionu przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie.

Informacja o ogłoszeniu zamówienia pn. ,,Modernizacja elewacji pływalni krytej przy ul. Szpitalnej 23 w Knurowie”.

Informacja o ogłoszeniu zamówienia pn. „Dostawa i montaż systemu ESOK na pływalni krytej przy ul. Szpitalnej 23”

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023

Ogłoszenie zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku zaplecza szatniowego Stadionu przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie”.

Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego „Termomodernizacja budynku zaplecza szatniowego Stadionu przy ul. Dworcowej 28”

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

Przetarg: Budowa instalacji gazowej, ogrzewania oraz kotłowni gazowej dla zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego MOSiR przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie

Informacja: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Zaproszenie do składania ofert na najem lokalu

Informacja o lokalach użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu „wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego”

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na wymianę instalacji sanitarnej i wodociągowej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

Przetarg: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej odpowiedź numer 1 na pytanie wykonawcy

Przetarg: wymiana przyłączy wodno-kanalizacyjnych odpowiedź nr 1 na pytanie wykonawcy

Przetarg: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej

Przetarg: wymiana przyłączy wodno-kanalizacyjnych

Przetarg: informacja o wyborze oferty

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn.: ”Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie”

Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie

Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie