Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie ogłasza zamówienie pn. Roboty budowlane
„Remont konstrukcji stalowej dachu, sufitu podwieszanego oraz malowanie hali basenowej pływalni krytej przy ul. Szpitalnej 23” – w formule zaprojektuj i wybuduj

Link do ogłoszenia w BIP

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=41520&idmp=2121&r=o

Ogłoszenie o zamówieniu i dokumenty postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-817f10d8-eaf1-11ee-b4e0-4ac387c144e3