Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „wymiana instalacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacją hydrantową w budynku MOSiR w Knurowie przy ul. Górniczej 2”.

Informacja w BIP : tutaj