Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie informuje o ogłoszeniu zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku zaplecza szatniowego Stadionu przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie”.

Szczegóły postępowania i załączniki dostępne poniżej:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e385c2aa-c7f6-4996-87d0-053b5159f0d8

Link do ogłoszenia w BIP:

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=37527&idmp=1995&r=o

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da73a0-6835-582e-4d48-bb000dfe64e5