Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie ogłasza ograniczony pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego do prowadzenia działalności gospodarczej (powierzchnia lokalu 70,83 m kw.) w budynku położonym na terenie Kąpieliska „Leśne Zacisze” w Knurowie, ul. Niepodległości 109. Oferty można składać do dnia 6.05.2021r. do godz. 10:00 na formularzu oferty załączonym poniżej.