Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie informuje o ponownym ogłoszeniu zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku zaplecza szatniowego Stadionu przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie” i zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert.

Szczegóły postępowania i załączniki dostępne poniżej:

link do portalu UZP:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/89f00dac-2853-481b-9959-77b513fd4cf4

ogłoszenie w BIP:

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=37637&idmp=1995&r=o