Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie ogłasza zamówienie pn. „Budowa instalacji gazowej, ogrzewania oraz kotłowni gazowej dla zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego MOSiR przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie” realizowana w ramach zadania pt. ”Modernizacja systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji”.

Szczegóły postępowania i załączniki:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a8a83fb4-ef1a-4002-9318-b2e2d67ea43c

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9ad94-d4b5-3688-5ad0-8e000106d094