Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Informacja w załączniku.