Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie przedstawia zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu na wymianę instalacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacją hydrantową w budynku MOSiR przy ul. Górniczej 2