Go to: tresc | menu

Ogłoszenia

IAnkieta dotycząca instalacji fotowoltaicznej na Hali Sportowej MOSiR Knurów przy Al. Lipowej 12A.

29 kwietnia 2020

W związku z inwestycją dotyczącą dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kw na Hali Sportowej przy Alei Lipowej 12A w Knurowie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prosi o wzięcie udziału w ankiecie dotyczącej powyższego zadania. Celem ankiety jest poznanie opinii mieszkańców Knurowa na temat zasadności prowadzonej inwestycji.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania

27 kwietnia 2020

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Knurowie informuje o upływie terminu składania ofert w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dotyczących opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Analizy Sektorowej dla zadania pod nazwą "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kw na Hali Sportowej przy Alei Lipowej 12A w Knurowie". Termin składania ofert upłynął w dniu 23.04.2020r. 

Czytaj więcej...

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej - informacja o postępowaniu.

20 kwietnia 2020

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Knurowie informuje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dotyczących opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Analizy Sektorowej dla zadania pod nazwą "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kw na Hali Sportowej przy Alei Lipowej 12A w Knurowie".

Czytaj więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku

3 lutego 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku przeprowadzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie

Czytaj więcej...

"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów MOSiR w Knurowie" - informacja o wyborze oferty

13 listopada 2019

Informacja o wyborze oferty w części 1 zamówienia w postęp. o udzielenie zamówenia publicznego prowadzenogo w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów MOSiR w Knurowie"

Czytaj więcej...

Informacja o unieważnieniu części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie"

7 listopada 2019

Informacja o unieważnieniu części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie". 

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony - ”Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie” - informacja z otwarcia ofert

6 listopada 2019

Przetarg nieograniczony - ”Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie” - informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony pn.: "Modernizacja - Przebudowa Stadionu Miejskiego" - wybór oferty

31 października 2019

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja - Przebudowa Stadionu Miejskiego" w Knurowie przy ul. Dworcowej 28 - II Etap (Działki nr 2141/20 i nr 2141/59).

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie

28 października 2019

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony pn. "Modernizacja - Przebudowa Stadionu Miejskiego" w Knurowie przy ul. Dworcowej 28 - II etap - informacja z otwarcia ofert

9 października 2019

Przetarg nieograniczony pn. "Modernizacja - Przebudowa Stadionu Miejskiego" w Knurowie przy ul. Dworcowej 28 - II etap (DZIAŁKI NR 2141/20 i NR 2141/59) - informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony - „MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO” W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28 - II ETAP (DZIAŁKI NR 2141/20 i NR 2141/59)

19 września 2019

Przetarg nieograniczony -  „MODERNIZACJA – PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO” W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28 - II ETAP (DZIAŁKI NR 2141/20 i NR 2141/59).

Czytaj więcej...

Informacja o unieważnieniu postępowania - „MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO” W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28 - II ETAP (DZIAŁKI NR 2141/20 i NR 2141/59). OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty

3 września 2019

Informacja o unieważnieniu postępowania - „MODERNIZACJA – PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO” W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28 - II ETAP (DZIAŁKI NR 2141/20 i NR 2141/59). OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony „Modernizacja - przebudowa Stadionu Miejskiego” w Knurowie przy ul. Dworcowej 28 - II etap (działki 2141/20 i 2141/59) - informacja z otwarcia ofert

31 lipca 2019

Przetarg nieograniczony „Modernizacja – przebudowa Stadionu Miejskiego” w Knurowie przy ul. Dworcowej 28 – II etap (działki 2141/20 i 2141/59) - informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony - „MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO” W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28 - II ETAP (DZIAŁKI NR 2141/20 i NR 2141/59). Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

16 lipca 2019

Przetarg nieograniczony - „MODERNIZACJA – PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO” W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28 - II ETAP (DZIAŁKI NR 2141/20 i NR 2141/59).

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane.

Czytaj więcej...

Informacja o unieważnieniu postępowania - Przetarg nieograniczony - „MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO” W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28 - II ETAP (DZIAŁKI NR 2141/20 i NR 2141/59).

11 lipca 2019

Informacja o unieważnieniu postępowania - Przetarg nieograniczony - „MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO” W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28 - II ETAP (DZIAŁKI NR 2141/20 i NR 2141/59).

Czytaj więcej...

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie

44-193 Knurów
ul. Górnicza 2
tel. 32 330-48-10 fax. 32 330-48-12
e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl

Partnerzy:

Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2012-2020 MOSiR Knurów