Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że  w dniu 29 stycznia opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów przedłużające obowiązujące obostrzenia w udostępnianiu infrastruktury sportowej do 14 lutego.  W związku z tym Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych, Hala Sportowa przy Alei Lipowej oraz Hala Sportowa przy ulicy Górniczej udostępniane są upoważnionym podmiotom, które posiadają odpowiednie zaświadczenie wystawione przez polski związek sportowy.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu pozostają zamknięte inne obiekty m.in. pływalnie oraz siłownia. Do odwołania zawieszone zostają rozgrywki Knurowskiej Ligi Futsalu oraz zajęcia prowadzone przez naszych instruktorów.