Już od dzisiaj w naszej hali przy ul. Górniczej prezentowane są okazy ciekawych zwierzą w ramach Wystawy Drobnego Inwentarza. Dzisiaj oceny i ważenie okazów, od jutra wystawa dostępna dla odwiedzających. Godziny zwiedzania :  9:00 – 17:00 (sobota) i 9:00 – 15:00 (niedziela).