W niedzielę 17 grudnia w naszej hali sportowej przy ul. Górniczej odbył się Świąteczny Mini Turniej Palanta. Wzięły w nim udział cztery zespoły: dwa z Knurowa oraz po jednym z Rybnika i Krakowa. Impreza zakończyła się zwycięstwem drużyny PSPal Knurów A przed drużyną z PSPal Kraków.

Imprezę przy współudziale MOSIR Knurów zorganizowała Fundacja Wolność Pasja Przygoda z Knurowa, a nagrody wręczał dyrektor MOSiR Krzysztof Stolarek.