Korzystając z przerwy w rozgrywkach na Stadionie Miejskim przy ul. Dworcowej przeprowadzone zostały zabiegi pielęgnacyjno-regeneracyjne murawy boiska głównego Stadionu Miejskiego w celu ulepszenia jej stanu.

Wykonano m. in. oprysk przeciw chorobom grzybowym i przeciw chwastom, wertykulację oraz zgrzebłowanie murawy wraz ze zbiorem obumarłych części trawy oraz nawożenie mineralno-organiczne i dolistne. Ponadto nasi pracownicy na co dzień dbający o murawę wykonali zasiew ubytków trawy. Wszystko po to by poziom murawy był coraz lepszy, a boisko było dobrze przygotowane do nadchodzącego sezonu rozgrywkowego. Prezentujemy serię zdjęć z przeprowadzonych prac oraz efekty.