17 września 2023 roku zostanie przeprowadzona 11.edycja Narodowego Dnia Sportu. W ramach wydarzenia organizowane są bezpłatne zajęcia na terenie całego kraju. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://narodowydziensportu.pl/