Informujemy, że w związku z publikacją w Dzienniku Ustaw Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. od 1 maja obiekty na otwartym powietrzu będą dostępne dla wszystkich przy zachowaniu limitu 50 osób przebywających w obiekcie sportowym.

Wszystkie obiekty sportowe bez limitu uczestników będą dostępne dla:

 • sportu zawodowego w rozumieniu przywołanego rozporządzenia;
 •  zawodników pobierających stypendium sportowe w którym mowa w ustawie o sporcie;
 • członków kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej/paraolimpijskiej;
 • ligi zawodowej;
 • zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;
 • dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Na powyższych zasadach pozostają dostępne:

 • Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych
 • Stadion Miejski
 • Siłownia zewnętrzna skwer ul.Ułanów/ul.Szpitalna (limit osób przebywających na siłowni -14)
 • Hala Sportowa przy ulicy Górniczej
 • Kort tenisowy ( limit osób przebywających na korcie – 4)

Hala Sportowa przy Alei Lipowej w dalszym ciągu pozostaje wyłączona z użytku.