Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie informuje, że w dniu 11.11.2021r. tj. w Narodowe Święto Niepodległości, w godzinach 12:00 – 14:00 nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym, rowerowym i pieszym na trasie 3. Knurowskiego Biegu Niepodległości. Utrudnienia dotyczyć będą następujących ulic:

– Aleja Lipowa –  ul. Ułanów – ul. Szpitalna – droga rowerowa i ciąg pieszy przy nowej drodze do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kierunku cmentarza przy ul. Rakoniewskiego – ul. 26-go Stycznia (ciąg pieszo-rowerowy) – ul. Wiosenna – Aleja Platanów – ul. Lotników – ul. Witosa – łącznik pomiędzy ul. Witosa a Al. Lipową oraz ulic i traktów dochodzących do wyżej wymienionych ulic.

W załączniku mapa z trasą biegu.

PROSIMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI W POBLIŻU TRASY BIEGU.

 ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.