Z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni do odwołania planowanego na 11 listopada 2. Knurowskiego Biegu Niepodległości.

Pomimo niepewnej sytuacji epidemicznej oraz przeróżnych trudności natury organizacyjnej byliśmy przygotowani do sprawnego i bezpiecznego dla uczestników przeprowadzenia imprezy. Jesteśmy pewni, że nie zawiedlibyśmy Naszych Biegaczy, którzy już po 14 dniach od rozpoczęcia zapisów wypełnili tegoroczny limit 200 uczestników.

Niestety w dniu dzisiejszym (6 listopada) ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadziło zmiany do obowiązującego Rozporządzenia z dnia  9 października. Poniżej treść dodanego zapisu:

po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:
„13a. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się zakaz organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na biegach lub jeździe na rowerze, z wyjątkiem organizowanych przez polski związek sportowy lub pozostających w bezpośrednim związku z prawami wyłącznymi polskiego związku sportowego, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.”

całość Rozporządzenia tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000197201.pdf

Pragniemy zapewnić, że odwołanie Biegu nie oznacza rezygnacji z jego przeprowadzenia i jako Organizator tego wydarzenia będziemy chcieli, aby bieg odbył się wtedy, kiedy tylko będzie to możliwe. Wkrótce poinformujemy też na naszej stronie o decyzjach dotyczących zwrotu opłaty startowej.

Drodzy Biegacze!

Niezależnie od tego, czy zdecydujecie się na udział w Biegu w innym terminie, czy też zrezygnujecie ze startu, mamy dla Was propozycję sportowego uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Każdy z uczestników znajdujący się na liście startowej, kto przebiegnie w dniu 11 listopada dowolny dystans, na dowolnej trasie  i prześle nam swoje zdjęcie z biegu, zostanie umieszczony w specjalnej galerii zdjęć na naszej stronie internetowej. Jedynym warunkiem jest, aby na zdjęciu znajdował się dowolny element patriotyczny (koszulka, flaga, czapeczka, itd.). Podpisane zdjęcia prosimy wysyłać na adres: sport@mosirknurow.pl w terminie do 15 listopada.

Zapraszamy!