Przedstawiamy wnioski dotyczące nagród oraz wyróżnień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym za rok 2021. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Knurów w terminie od 2 stycznia do 31 stycznia.

W załączeniu także tekst nowej uchwały Rady Miasta z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym. W stosunku do poprzedniej uchwały zmianie uległy m.in. zapisy dotyczące osób uprawnionych do składania wniosków. Osobami uprawnionymi do wnioskowania są w przypadku nagród i wyróżnień dla zawodników: sami zainteresowani bądź ich przedstawiciele ustawowi, natomiast w przypadku nagród i wyróżnień dla trenerów, sami trenerzy. Zmianie uległy również kwoty nagród. Szczegóły w załącznikach poniżej.