Z radością informujemy, że w dniu dzisiejszym w siedzibie MOSiR została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku zaplecza szatniowego stadionu przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie”.

Na realizatora zadania wybrano Firmę Remontowo  Budowlaną Andrzej Cwik z miejscowości Turze (g. Kuźnia Raciborska), która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 835.623,81 zł.

Jest to kolejny etap modernizacji Stadionu Miejskiego MOSiR przy ul. Dworcowej w Knurowie. W ramach zadania zaplanowano wykonanie m.in.:

  • robót rozbiórkowych i demontażowych,
  • ocieplenia ścian budynku oraz izolację dachu, wykonanie nowej elewacji oraz pokrycia dachu,
  • izolacji pionowej fundamentów i ścian fundamentowych,
  • naprawy schodów frontowych i bocznych wraz z okładzinami i balustradami
  • oświetlenia elewacji oraz szyldu podświetlanego wraz z niezbędnymi pracami

elektrycznymi;

  • opaski chodnikowej wokół budynku,
  • nowej instalacji odgromowej budynku,
  • obróbek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych oraz montaż studzienek oraz osadników wraz z odprowadzeniem wody z dachu do istniejącej kanalizacji deszczowej,
  • prac odtworzeniowych części kanalizacji sanitarnej
  • uzupełnienia fragmentu drogi za elewacją tylną budynku

Wykonawca ma teraz 120 dni na zrealizowanie zadania i wykonaniu robót.

Przypomnijmy, że Gmina Knurów pozyskała na realizację tego zadania inwestycyjnego dofinansowanie w formie dotacji celowej udzielonej przez Górnośląsko- Zagłębiowską Metropolię w Katowicach w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2023 roku.

Trzymamy kciuki za udaną realizację i już nie możemy się doczekać efektów zaplanowanych robót!