Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie poszukuje kandydatów do pracy na sezon letni w charakterze ratownika wodnego.

CV prosimy składać osobiście w Dziale Kadr MOSiR przy ul. Górniczej 2 w Knurowie, bądź mailowo na adres: kadry@mosirknurow.pl.

Wymagania dla kandydatów:

  • Stopień ratownika wodnego
  • Ważny kurs KPP
  • Ważna książeczka ratownicza ze zdolnością do pracy potwierdzoną przez lekarza
  • Opłacone składki członkowskie WOPR

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32 332-63-67.