W ostatnich dniach trwały prace pielęgnacyjne i konserwacyjne obiektów wchodzących w skład Kompleksu Boisk Wielofunkcyjnych. Wykonane zostały następujące czynności:

– renowacja linii boiskowych na boisku wielofunkcyjnym

– zabiegi pielęgnacyjne nawierzchni kortu tenisowego (stabilizacja podłoża, pielęgnacja szczotką rotacyjną, separacja oraz wczesanie piasku kwarcowego)

– zabiegi pielęgnacyjne nawierzchni boisk (czyszczenie, spulchnianie oraz czesanie trawy)

– wymiana zestawu do siatkówki na boisku wielofunkcyjnym

– ponowne osadzenie tulei i słupków na boisku do siatkówki plażowej

Efekty przeprowadzonych prac na zdjęciach poniżej.