Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie informuje, że po wykonaniu rozpoznania i stwierdzeniu braku zagrożenia przez odpowiednie służby, obiekty przy ulicy Górniczej 2 w Knurowie zostaną ponownie otwarte od godziny 12:00 i będą funkcjonować zgodnie z harmonogramem.