Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie informuje, że zakończyły się procedury, które zostały rozpoczęte w celu stwierdzenie braku zagrożenia na obiektach sportowych. W związku z tym wszystkie obiekty funkcjonują ponownie zgodnie z obowiązującymi harmonogramami.