Na Stadionie Miejskim w Knurowie zakończył się remont. Obejmował on trzy główne etapy: budowę instalacji gazowej, rozbiórkę i demontaże w budynku socjalnym oraz budowę nowej instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej.

Szczegółowy zakres prac wyglądał następująco:

Przedmiot zamówienia: budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem c.w.u oraz kotłowni gazowej dla istniejącego budynku zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego MOSiR zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Dworcowej 28 wraz z niezbędną infrastrukturą i rozbiórkami w budynku.

Zakres zamówienia obejmował:

1) budowę instalacji gazowej, w tym:

a) budowę instalacji gazowej zewnętrznej o długości 147,58 m;

b) budowę instalacji gazowej wewnątrz zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego MOSiR;

c) zabudowę skrzynki gazowej wraz z zaworem odcinającym DN50, zaworem DN50 oraz sygnalizacją świetlno-akustyczną na elewacji budynku.

d)zostało wykonane przyłącze gazowe do sieci dystrybucyjnej, które zostało zakończone skrzynką gazową w linii ogrodzenia na działce Inwestora.

2) rozbiórki i demontaże w budynku socjalnym wraz z utylizacją, w tym:

a) demontaż całej instalacji c.o. (piece, grzejniki, rury rozprowadzające, zawory, zbiorniki, zasobnik wody);

b) demontaż obudowy i grzejników na korytarzach;

c) rozbiórka fundamentu pod piecem węglowym i zasobnikiem wody;

d) rozbiórka drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, okien i krat według rysunków;

3) budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej, w tym:

a) dostawę i montaż kotła gazowego o mocy 50 kW wraz z automatyką;

b) dostawę i montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z dostawą pompy obiegowej c.o.;

c) zabudowę i montaż rurociągów instalacji ogrzewania oraz grzejników na całym obiekcie;

d) montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności 476 l wraz z pompą obiegu c.w.u. w kotłowni;

e) montaż centralki gazowej,zasilacza systemowego 12V oraz czujnika gazu;

f) budowa wentylacji i wywiewu w kotłowni oraz dostawa i zabudowa przewodu spalinowo-powietrznego Ø110/Ø160 w wydzielonym pożarowo szachcie kominowym;

g) wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w kotłowni;

h) remont posadzki, okładzin ściennych i sufitowych w kotłowni;

i) wymiana instalacji sanitarnej (wpust podłogowy wraz z kanalizacją pod posadzkową) w kotłowni;

j) próby ciśnieniowe i uruchomienie układu grzewczego, odbiory;

k) wykonanie zabezpieczeń p. poż., wyposażenie kotłowni w gaśnice i oznakowanie obiektu stosowane do zaprojektowanego źródła zasilania i wymogów oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego