Informacje dla uczestników 2. Knurowskiego Biegu Niepodległości

Z uwagi na odwołanie 2. Knurowskiego Biegu Niepodległości Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie przedstawia informacje dla wszystkich biegaczy, którzy dokonali rejestracji na bieg i opłacili wpisowe w przewidzianym regulaminem terminie.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów zakazuje organizowania imprez biegowych do dnia 29 listopada. Jeżeli termin obowiązywania powyższego zakazu nie zostanie przedłużony, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosi nową datę przeprowadzenia biegu w tradycyjnej formie, przy czym nie będzie ona późniejsza niż 13 grudnia. Jeśli zakaz zostanie przedłużony, Organizator zaproponuje przeprowadzenie biegu indywidualnego na dowolnej trasie i dowolnym dystansie, bez klasyfikacji indywidualnej, a uczestnicy po przesłaniu Organizatorowi zdjęcia ze swojego biegu, bądź pliku gpx, tcx lub innego z zapisaną trasą biegu, otrzymają medal i gadżet (na poczet uczestnictwa zaliczone będą biegi z dnia 11 listopada odbywane w celu umieszczenia w galerii zdjęć na stronie www.mosirknurow.pl ). Utrzymana zostanie natomiast klasyfikacja drużynowa (art. VIII pkt 5 Regulaminu).

Osoby, które nie chcą wziąć udziału w żadnej z proponowanych wyżej form biegu otrzymają zwrot opłaty startowej. Zainteresowani takim rozwiązaniem proszeni są o wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres sport@mosirknurow.pl Zwrot opłaty otrzymają również osoby, które nie zdecydują się na żadne z rozwiązań i nie skontaktują się z Organizatorem.