Wczoraj opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. , która wprowadza zmiany w funkcjonowaniu infrastruktury sportowej obowiązujące do dnia 25 kwietnia 2021 r.

Wszystkie obiekty sportowe bez limitu uczestników będą dostępne dla:

  • sportu zawodowego w rozumieniu przywołanego rozporządzenia;
  •  zawodników pobierających stypendium sportowe w którym mowa w ustawie o sporcie;
  • członków kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej/paraolimpijskiej;
  • ligi zawodowej;
  • zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;
  • dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
Dodatkowo obiekty na otwartym powietrzu będą dostępne dla wszystkich przy zachowaniu limitu 25 osób przebywających w miejscu prowadzenia działalności obiektu.

W związku z tym od dnia 19 kwietnia na powyższych zasadach zostaną udostępnione:

  • Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych
  • Stadion Miejski
  • Siłownia zewnętrzna skwer ul.Ułanów/ul.Szpitalna
  • Hala Sportowa przy ulicy Górniczej

Hala Sportowa przy Alei Lipowej będzie niedostępna z uwagi na przewidywane zorganizowanie w niej Punktu Szczepień Powszechnych.

Informujemy również, że trwają prace przygotowawcze do uruchomienia kortu tenisowego. O dacie otwarcia kortu  powiadomimy wkrótce na naszej stronie.