Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie informuje, że z dniem 15 maja zmianom ulegają dotychczasowe zasady dostępności infrastruktury sportowej :

  • zniesiony zostaje limit 50 osób przebywających w obiekcie sportowym na otwartym powietrzu
  • obiekty sportowe na otwartym powietrzu zostaną udostępnione dla publiczności przy zachowaniu następujących wytycznych:
  1. 25 % liczby miejsc na widowni, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami  ( Stadion Miejski, Boisko Pełnowymiarowe)
  2. Obowiązek zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami ( Orlik, Boisko Średnie)

Z Hali Sportowej przy ulicy Górniczej oraz Pływalni ,,AquaRelax” w dalszym ciągu mogą korzystać zorganizowane grupy dzieci i młodzieży do 18 lat przy 50 % obłożeniu danego obiektu.

Pozostałe zasady korzystania z infrastruktury sportowej nie ulegają zmianie. Szczegóły w regulaminach poszczególnych obiektów.