Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie informuje, że karnety na pływalnie, siłownię oraz zajęcia sportowe, które wystawione były do dnia 31.12.2020 r. i nie zostały wykorzystane, zachowują ważność do 31.03.2021 r.