Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że od  11.01.2021 r.  dla upoważnionych podmiotów zostaną udostępnione: Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych, Hala Sportowa przy Alei Lipowej oraz Hala Sportowa przy ulicy Górniczej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.  z infrastruktury sportowej, będzie można korzystać:

,,wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy” .

W celu potwierdzenia członkostwa w danym związku sportowym oraz uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, niezbędne jest posiadanie zaświadczenia wystawionego przez polski związek sportowy lub upoważnione przez niego związki wojewódzkie i okręgowe.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu pozostają zamknięte inne obiekty m.in. pływalnie oraz siłownia.