Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie informuje, że od dnia 20.03.2021 r.  Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych, Hala Sportowa przy Alei Lipowej oraz Hala Sportowa przy ulicy Górniczej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. będą dostępne dla upoważnionych podmiotów. Z infrastruktury sportowej, będzie można korzystać:

 – ,,wyłącznie w przypadku sportu zawodowego (…) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy” (& 9 ust. 16 pkt.1).

„ich organizowania bez udziału publiczności” (& 9 ust. 16 pkt.2).

„Okoliczności, o których mowa w ust. 16 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający  wynagrodzenie lub stypendium sportowe (…) albo polski związek sportowy” (ust. 17 )

Jednocześnie informujemy, że zamknięte do odwołania pozostają inne obiekty m.in. pływalnie i siłownie.