Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie informuje, że w dniu 11 listopada czynne będą według następującego harmonogramu:

Pływalnia kryta ,,Aquarelax” oraz sauna: 10:00-22:00

Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych: 8:00-21:45

Pozostałe obiekty będą nieczynne.