Pomimo odwołania 2. Knurowskiego Biegu Niepodległości jego uczestnicy nie mogli sobie darować okazji jaką było Narodowe Święto i uczcili ten dzień na sportowo. Zgodnie z zapowiedziami prezentujemy dzisiaj nadesłane nam zdjęcia i mamy nadzieję, że sytuacja pozwoli nam wkrótce na przeprowadzenie biegu.