Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie zaprasza na zajęcia Aqua Aerobic, które odbywają się w Pływalni Krytej MOSiR przy ul. Górniczej 2 w Knurowie.

Harmonogram zajęć:

Wtorek:

19:45 – 20:30

20:30 – 21:15

Czwartek:

19:45 – 20:30

20:30 – 21:15

Szczegółowe informacje w kasie MOSiR pod numerem telefonu: 32 332 63 63.

Zapraszamy !!!