Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie zaprasza wszystkich uczestników 2. Knurowskiego Biegu Niepodległości, którzy ukończyli go w formie startu indywidualnego, po odbiór medalu wraz z gadżetem. Medale wydawane są w siedzibie MOSiR przy ul. Górniczej 2 od poniedziałku do piątku w Dziale Organizacji Imprez Sportowo-Rekreacyjnych pokój 201, w godz. 7:30 – 14:00 oraz w kasie w godz. 14:00 – 22:00 (możliwość odbioru w kasie również w soboty w godz. 10:00 – 18:00). Zawodnicy spoza Knurowa i Powiatu Gliwickiego otrzymają medal drogą pocztową. Wkrótce też opublikujemy na naszej stronie wyniki biegu indywidualnego.