Go to: tresc | menu

Aqua Aerobic

Zmiana cen biletów i karnetów za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez MOSiR Knurów

27 stycznia 2014

Od dnia 3.02.2014r. nastąpi zmiana cen biletów i karnetów za uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno-sportowych organizowanych przez MOSiR Knurów.

Prezentujemy nowy cennik:

1.    Aerobic (step) - Sala rekreacyjna MOSiR, ul. Górnicza 2.

L.p.

Wyszczególnienie

Cena w zł ( z podatkiem VAT)

1.

1 jednostka – 60 min.     

8,00

2.

Karnet 6 jednostek  (6x60 min.)* 

42,00

3.

Karnet 12 jednostek (12x60 min.)**

78,00

  1. Aqua-aerobic - Pływalnia kryta MOSiR, ul. Górnicza 2.

L.p.

Wyszczególnienie

Cena w zł ( z podatkiem VAT)

1.

   1 jednostka – 45 min.

10,00

2.

Karnet 6 jednostek (6 x 45 min.)*

54,00

3.

Karnet 12 jednostek (12 x 45 min.)**

96,00

*   - karnet na 6 jednostek ważny przez okres 1 miesiąca od daty zakupu

** - karnet na 12 jednostek ważny przez okres 2 miesięcy od daty zakupu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie

44-193 Knurów
ul. Górnicza 2
tel. 32 330-48-10 fax. 32 330-48-12
e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl

Partnerzy:

Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2012-2017 MOSiR Knurów