Go to: tresc | menu

Nordic Walking

Spacerkiem po knurowskich lasach z juniorem i seniorem - Nordic Walking z instruktorami

1 września 2017

Mamy przyjemność poinformować, iż rozpoczynają się zajęcia pod nazwą "Spacerkiem po knurowskich lasach z juniorem i seniorem - Nordic Walking z Instruktorami". Są to zajęcia finansowane z projektu budżetu obywatelskiego Miasta Knurów. MOPP w Knurowie oraz MOSiR w Knurowie serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału w zajęciach. Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 9.09.2017 o godzinie 11:00 a start zaplanowano przy kąpielisku "Leśne Zacisze" w Knurowie.

Udział w zajęciach NORDIC WALKING jest bezpłatny.

Program ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat nordic walking, jego znaczenia dla poprawy i utrzymania zdrowia człowieka, a przede wszystkim zachęcenie do regularnego uprawiania nordic walking przez Knurowian. Projekt dostępny dla wszystkich chętnych z możliwością nieodpłatnego wypożyczenia kijków do Nordic Walking. Realizacja projektu ma propagować aktywny i zdrowy tryb życia przez umożliwienie mieszkańcom wypróbowania chodzenia z kijkami – Nordic Walking. Dodatkową korzyścią realizacji projektu będzie integracja lokalnej społeczności.

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania:

1. Rozwijanie aktywności fizycznej.

2. Ukazywanie znaczenia ruchu dla utrzymania zdrowia.

3. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego.

4. Hartowanie organizmu adaptacja do trudnych warunków.

5. Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych.

6. Kształtowanie proekologicznych postaw, docenienie

piękna    otaczającej przyrody.

7. Pokazanie gotowych pomysłów na organizację wolnego czasu.

8. Rozwijanie zainteresowań, pokonanie bariery braku czerpania przyjemności z ćwiczeń ruchowych.

9. Integrowanie zespołów ćwiczących i doskonalenie ich wzajemnej

komunikacji.

10. Samokontrola ćwiczącego (równomierny oddech, prawidłowa postawa ciała).

11. Kształtowanie postaw do całożyciowej aktywności fizycznej.

12. Promowanie zdrowotnego stylu życia.

13. Nabycie umiejętności wykonywania podstawowych kroków.

14. Wyrobienie nawyku aktywnego spędzenia wolnego czasu.

15. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań .

16. Doskonalenie sprawności fizycznej, zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych.

17. Propagowanie NORDIC WALKING, jako formy aktywności sportowo-rekreacyjnej do realizacji w czasie wolnym (aktywna forma wypoczynku).

18. Pogłębienie wiadomości dotyczących Nordic Walking a także wpływu regularnie podejmowanej aktywności ruchowej na organizm. 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie

44-193 Knurów
ul. Górnicza 2
tel. 32 330-48-10 fax. 32 330-48-12
e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl

Partnerzy:

Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2012-2019 MOSiR Knurów