Go to: tresc | menu

Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony: "Modernizacja - Przebudowa Stadionu Miejskiego - Wykonanie kanalizacji deszczowej II etap w Knurowie przy ul. Dworcowej 28" - informacja z otwarcia ofert

22 czerwca 2017

Przetarg nieograniczony: "Modernizacja - Przebudowa Stadionu Miejskiego - Wykonanie kanalizacji deszczowej II etap w Knurowie przy ul. Dworcowej 28, działki nr 2141/20 i 2141/22" - informacja z otwarcia ofert.

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony - Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie.

7 czerwca 2017

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie ogłasza przetarg nieograniczony pn.  "Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie". Działki nr 3561/5, 3561/6.

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony: "Modernizacja - Przebudowa Stadionu Miejskiego - Wykonanie kanalizacji deszczowej II etap w Knurowie przy ul. Dworcowej 28, działki nr 2141/20 i 2141/22"

6 czerwca 2017

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Modernizacja – Przebudowa Stadionu Miejskiego– Wykonanie kanalizacji deszczowej II etap w Knurowie przy ul. Dworcowej 28, działki nr 2141/20 i 2141/22".

Czytaj więcej...

Informacja o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do kwoty 30.000 euro netto.

31 marca 2017

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie prowadzi dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pierwsze na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla dostawy i montażu pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów: pływalni krytej przy ul. Szpitalnej 23 oraz hali sportowej i pływalni krytej przy ul. Górniczej 2. Drugie postępowanie dotyczy sporządzenia analizy sektorowej w celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu Gminy Knurów pn. „Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie” 

Czytaj więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017

23 stycznia 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku przeprowadzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie.

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie" - informacja o wyborze oferty

18 listopada 2016

Przetarg nieograniczony pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie" - informacja o wyborze oferty

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie" - informacja z otwarcia ofert

14 listopada 2016

Przetarg nieograniczony pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie" - informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie - odpowiedź numer 2 na pytania wykonawców

9 listopada 2016

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie - odpowiedź numer 2 na pytania wykonawców

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie - odpowiedzi na pytania wykonawców

4 listopada 2016

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie - odpowiedzi na pytania wykonawców

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie - odpowiedzi na pytania wykonawców

4 listopada 2016

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie - odpowiedzi na pytania wykonawców

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie

3 listopada 2016

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie

Czytaj więcej...

Przetarg ograniczony - konkurs ofert na najem lokalu użytkowego do prowadzenia działalności gastronomicznej na Kąpielisku "Leśne Zacisze" - informacja o wyborze oferty

1 czerwca 2016

Przetarg ograniczony - konkurs ofert na najem wolnego lokalu użytkowego do prowadzenia działalności gastronomicznej na terenie Kąpieliska "Leśne Zacisze" w Knurowie przy ul. Niepodległości 109 - informacja o wyborze oferty

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Niepodległości 109

17 maja 2016

Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie ogłasza przetarg ograniczony - konkurs ofert na najem lokalu użytkowego do prowadzenia działalności gastronomicznej na terenie Kapieliska "Leśne Zacisze" w Knurowie przy ul. Niepodległości 109.

Czytaj więcej...

Informacja o wykazie nieruchomości z lokalami użytkowymi przy ul. Niepodległości 109 - Kąpielisko "Leśne Zacisze"

25 kwietnia 2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie informuje o wywieszeniu w obiektach MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 i Pływalni Krytej aQuaRelax MOSiR Knurów przy ul.Szpitalnej 23, w terminie od 25 kwietnia 2016 r. do 16 maja 2016 r. wykazu nieruchomości z lokalem użytkowym przy ul. Niepodległości 109 – Kąpielisko “Leśne Zacisze” przeznaczonym do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego – konkursu ofert z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, związaną z główną działalnością Kąpieliska.

Czytaj więcej...

"Modernizacja - przebudowa Stadionu Miejskiego w Knurowie przy ul. Dworcowej 28 - I etap" - informacja o wyborze oferty

18 kwietnia 2016

"Modernizacja - przebudowa Stadionu Miejskiego w Knurowie przy ul. Dworcowej 28 - I etap" - informacja o wyborze oferty

Czytaj więcej...

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie

44-193 Knurów
ul. Górnicza 2
tel. 32 330-48-10 fax. 32 330-48-12
e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl

Partnerzy:

Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2012-2019 MOSiR Knurów