Go to: tresc | menu

Ogłoszenia

Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie - Zmiana nr 1 do SIWZ

19 grudnia 2017

 

Ogłoszenie nr 500078113-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.
Knurów:

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 624626-N-2017

 

Data: 01/12/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 27690559500000, ul. ul. Sztygarska - Hala Sportowa  , 44193   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 304 810, e-mail w.kosmider@mosir.knurow.pl, faks 323 304 812.

 

Adres strony internetowej (url): www.mosirknurow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-21, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-22, godzina: 10:00,

 

Zmiana nr 1 do SIWZ

Załączniki do zmiany nr 1 do SIWZ

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie

44-193 Knurów
ul. Górnicza 2
tel. 32 330-48-10 fax. 32 330-48-12
e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl

Partnerzy:

Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2012-2019 MOSiR Knurów