Go to: tresc | menu

Ogłoszenia

Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie - Zmiana nr 2 do SIWZ

30 czerwca 2017

 Ogłoszenie nr 500001730-N-2017 z dnia 30-06-2017 r.

Knurów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 527005-N-2017 
Data: 07/06/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 27690559500000, ul. ul. Sztygarska - Hala Sportowa  , 44193   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 304 810, e-mail w.kosmider@mosir.knurow.pl, faks 323 304 812. 
Adres strony internetowej (url): www.mosirknurow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: IV.6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-03, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-06, godzina: 10:00, 

Zmiana nr 2 do SIWZ

Załaczniki do zmiany nr 2 do SIWZ

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie

44-193 Knurów
ul. Górnicza 2
tel. 32 330-48-10 fax. 32 330-48-12
e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl

Partnerzy:

Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2012-2018 MOSiR Knurów