Go to: tresc | menu

Kontakt

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie

44-193 Knurów
ul. Górnicza 2
tel. 32 330-48-10 fax. 32 330-48-12
e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl

NIP:
Konto bankowe: GETIN BANK 19 1560 1081 2121 0978 2266 0002

MOSiR Knurów - ul. Górnicza 2

 • Dyrektor MOSiR
 • 32 332-63-61Krzysztof Stolarek
 • Kierownik obiektów
 • 32 332-63-60Waldemar Kośmider
 • Główny księgowy
 • 32 335-20-16Anna Kazaniecka
 • Sekretariat
 • 32 330-48-10Anna Paszko
 • 32 335-20-14Dział organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych
 • 32 332-63-62Księgowość
 • 32 332-63-67Kadry
 • 32 332-63-63Kasa
 • 32 332-63-64Ratownicy
 • 32 332-63-66Konserwatorzy
 • 32 332-63-65

Kryta pływalnia aQua Relax

 • Kierownik obiektów
 • 32 338-19-23Marcin Kasprzyk
 • Kasa
 • 32 338-19-20
 • Ratownicy
 • 32 338-19-24

Stadion Miejski

 • 32 332-63-68

Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych

 • 32 441-97-35

Kąpielisko Leśne "Zacisze"

 • 32 332-63-69

Wyślij wiadomość

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów;

2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie jest Pani Agnieszka Domagała, e-mail: iod24@agileo.it;

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzania o ochronie danych tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu lub cofnięcia zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować brakiem odpowiedzi zwrotnej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie

44-193 Knurów
ul. Górnicza 2
tel. 32 330-48-10 fax. 32 330-48-12
e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl

Partnerzy:

Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2012-2019 MOSiR Knurów